Det kan skje både deg og meg

Noen mister jobben. Noen blir sykemeldte. Agenda har som mål at alle skal komme seg tilbake i arbeid.

- Alle kan bli utsatt for en ulykke eller at man får en sykdom som gjør at man faller utenfor arbeidslivet, sier Mariell Ingvaldson, som selv opplevde nettopp dette.

- På grunn av en muskel- og skjelettsykdom, kunne jeg ikke bli det jeg ønsket å bli. Nemlig sykepleier. Og derfor kom jeg inn under Agenda sine vinger, sier hun.

Speiler Norge

Årlig har Agenda rundt 230 personer som er i attføring hos dem.

- Det er alle typer personer som komme inn under vårt system, forteller avdelingsleder for Kurs og kompetanse, Kine Baustad.

- Vi har både ufaglærte og høyt utdannede deltakere. Ser man alle samlet, kan man si at de speiler Norges befolkning, forklarer Baustad.

De siste 5-6 årene har Agenda satset mer og mer på kurs og kompetanse. En bransje det for øvrig blir tøffere å være i.

- Vi på Agenda har hele tiden fulgt deltakerne gjennom hele løpet. Men fokuset på kurs som metode, ofte i tillegg til praksis, er sterkere nå, forklarer fagansvarlig Eileen Jacobsen.

Og målet;

- Vi skal få folk ut i jobb. Og helst varig jobb, sier de to.


På benken: Eileen Jacobsen og Kine Baustad gjør det de kan for at flest mulig skal komme seg opp fra benken og inn i arbeidslivet igjen.

Tilrettelegging for den enkelte

Når en person har vært i systemet til NAV, på grunn av sykdom, sykemelding, arbeidssøker eller annet, kan de komme inn under Agenda.

- Det første vi gjør er å kartlegge personens styrker, forteller Jacobsen.

- Man skal ikke være lenge ute av arbeidslivet, før det går ut over både selvtillitt og selvfølelse. Tanken om at man ikke kan noe, kan raskt komme. Men faktum er at alle har kompetanse og erfaring som er nyttig videre. Er man ufaglært og har jobbet i butikk, har man blant annet styrker som kundeservice, HMS og en del datakunnskap, forklarer Jacobsen.

Når styrkene er avklart, begynner jobben med å finne en bransje hvor personen selv er motivert til å jobbe innenfor.

- Vi har godt samarbeid med næringslivet, som tar i mot deltakere som vil tilbake til arbeidslivet, sier Baustad.

- Næringslivet er utrolig positiv til å bidra for å kunne utgjøre en forskjell for den enkelte.

Også for mennesker i jobb

Det mange ikke vet, er at Agenda også tilbyr kurs for dem som er i jobb i dag.

- De siste årene har det blitt stilt større krav til digital kompetanse i blant annet omsorgs- og logistikkbransjen blitt tøffere. For å imøtekomme disse kravene, gjennomfører vi grunnleggende datakurs for ansatte, nettopp for å styrke deres kompetanse på dette området, sier Jacobsen.

Tilbakemeldinger

Det er slett ikke alle som kjenner til de mulighetene som er hos Agenda.

- Men de blir mer kjent. Vi får flere og flere direkte henvendelser fra personer som ønsker å komme inn under våre vinger, forteller Jacobsen og forklarer at akkurat den delen må gå gjennom NAV.

- Alle kan få problemer som gjør at man står fast i arbeidslivet. Agenda er et springbrett for å komme seg videre.- Og det er et springbrett for alle - uansett bakgrunn!

 

Er du bedrift eller privatperson som har spørsmål om kurs og kompetanse på Agenda, kan du ta direkte kontakt med Kine Baustad på telefon 41 56 07 43 eller epost: kineb@dinagenda.no

 

9.6 2015 20:22

Kurs og kompetanse

Dette er kurs Agenda kan tilby:

 • Jobbklubb
 • Datakort med jobbsøk
 • Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige
 • Avklaring
 • Arbeidsrettet rehabilitering
 • Oppfølging
 • Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
 • Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
 • Arbeidspraksis
 • Arbeid med bistand
 • Varig tilrettelagt arbeid
 • Basiskompetanse i arbeidslivet
 • Amfi Service
 • Plattform1