Styret i Narvikregionen kvinnenettverk består av (f.v.) Hilde Normark, Hanne M. D. Remmen, Marlene Føre Frantzen, Gunn-Inger Einås-Eidum, Ann Kristin Andreassen, Unni Forshaug og Elisabeth Martinsen (leder) i front.

Å legge til rette for næringslivet er den desidert viktigste jobben til politikerne

Reklame: Og nå håper Kjetil Moe at flere kvinner kommer på banen. 

I Narvikregionen Næringsforening arbeider vi med mange ulike saker og prosjekt. Nylig etablerte vi et regionalt kvinnenettverk som skal bidra til at flere kvinner deltar på arenaer der beslutninger fattes.


Kjetil Moe, daglig leder NRNF

Dette er en ressursgruppe i næringsforeningen og skal være et nettverk for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner i nærings- og arbeidslivet.

Offensivt og inkluderende

Dette skal ikke være et lukket og eksklusivt nettverk, men et utadrettet, offensivt og inkluderende nettverk som favner bredt. Nettverket skal tilby en felles arena for nettverksbygging og aktiviteter som kurs og seminarer.  

Ofte blir vi i næringsforeningen spurt om vi har forslag til aktuelle kandidater og ofte er valgkomiteene på jakt etter kvinner til å påta seg styreverv. Vi har en liste med aktuelle navn, men vi trenger flere på den listen. Sjekk nettsidene NRNF og registrer deg som interessert i styreverv.

Gir oss styrke

På vegne av om lag 340 medlemsbedrifter i Narvikregionen er vi opptatt av så mangt, men vår viktigste oppgave er å bidra til at våre medlemmer får best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.

At vi har et næringsliv som tar samfunnsansvar langt ut over det å «bare» drive sin egen virksomhet er våre medlemmer tydelige bevis på. Det er medlemmene som har gitt oss styrke til å for eksempel arbeide for å opprettholde et godt tilbud ved sykehuset.

Vi etablerte Sykehusalliansen i fjor og har det siste året drevet aktivt påvirkningsarbeid for å opprettholde døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap ved sykehuset i Narvik. Det arbeidet er ikke over. Når Helse Nord nå skal utrede hvordan akuttberedskapen ved vårt sykehus skal være i fremtiden har de samtidig bestemt at fødetilbudet nok en gang skal under lupen. Den prosessen må vi følge tett.

Ja til næringsvirksomhet

Til syvende og sist er arbeidsplasser det viktigste også for å opprettholde fødeavdelingen. Uten arbeidsplasser vil enda flere unge flytte og nedgangen i antall fødsler vil fortsette. På sikt kan det være den største trusselen for fødeavdelingen. Å legge til rette for det etablerte næringslivet og for etablering av nye bedrifter er derfor den desidert viktigste jobben våre lokalpolitikere kan gjøre.

I formell og uformell kontakt med kommunepolitikerne er vi tydelige på hva de må gjøre for å bidra til en positiv næringsutvikling. Det gjelder eksempelvis fokus på klargjorte næringsareal og på andre forhold som påvirker rammebetingelsene for næringslivet. Det er nemlig også en klar sammenheng mellom å si ja til næringsvirksomhet og et godt sykehustilbud.

God sommer!

Kjetil Moe
Narvikregionen Næringsforening

 

16.6 2016 13:47