Torje Hestnes på nye Punktum kafe & kaffebar i Det 4. hjørnet, leverer lokal og hjemmelaget mat fra lokale leverandører.

Tommelen opp for lokal handel

Reklame: Å handle hos lokale bedrifter bidrar til aktivitet og vekst.

Skal vi opprettholde levende lokalsamfunn og lokale arbeidsplasser krever det litt av både forbrukerne, oss i næringslivet og de offentlige innkjøperne. Å handle hos lokale bedrifter bidrar til aktivitet og vekst.

Når du handler lokalt gir du ditt bidrag til lokale arbeidsplasser. Du støtter også opp om en bedrift som betaler skatt til kommunen. Hver krone som du handler lokalt er en investering i levende lokalsamfunn.

Sykehusalliansen og Arctic Race

Handler vi mer lokalt blir det mer verdiskapning i lokalsamfunnene og da får også lokale lag og foreninger finansiert sin virksomhet. Skoleklassen blir sponset når de skal på klasseturer, premiene til lotteriet i idrettslaget eller i sangkoret gis velvillig og ungdommene har muligheter for ekstrajobb eller utplassering.

Foldvikmarkedet som starter i Gratangen i dag hadde ikke vært mulig å arrangere uten lokalt næringsliv. Heller ikke Lavangsvekka som arrangeres i neste uke eller Vinterfestuka eller Funn Cup. Sykehusalliansen og Arctic Race er andre eksempler der lokalt næringsliv har vært helt avgjørende. Jeg tviler på at vi noen gang vil se et stort utenlandsk finanskonsern sponse et lokalt kor eller en forening i Bjerkvik, i Tysfjord, på Liland eller i Kjeldebotn. De vil nok heller ikke bidra til den lokale 17.mai-feiringen i by og bygd.

Derfor er det viktig at også regionens offentlige innkjøpere legger forholdene til rette slik at lokale leverandører kan delta i anbudsrundene. Kommunene må selvsagt følge gjeldende lover og regler, men kan gjøre mye for å sikre lokale bedrifters muligheter til å delta i konkurransen.

Styrke konkurranseevnen

Denne høsten starter vi i næringsforeningen et prosjekt for å styrke regionale leverandørers konkurranseevne. Vi setter fokus på kompetanseheving og informasjon om offentlige oppdrag og vi skal blant annet arrangere en «Byggebørs» for våre medlemmer. En hel dag vil bli satt av til informasjon om kommende små og store oppdrag.

Prosjektet skal også bidra til at regionens offentlige innkjøpere fokuserer mer på innkjøpsregelverkets muligheter. Fokuserer man bare på begrensningene kan det fort bli kostbart; arbeidsplasser forsvinner og tilbudet til lokalbefolkningen reduseres. 

Mer enn bare pris

I sommer har Narvik kommune hatt hovedbankavtalen på anbud. Et oppdrag som er verdt noen titalls millioner kroner. Kommunens innkjøpere har som den eneste kommunen i landet som i alle fall jeg vet om, satt pris som eneste kriterium for å vinne anbudet.  Man har altså bevisst valgt å ikke ta hensyn til om banken som vinner skal ha kontor og ansatte i regionen. I prinsippet kunne dermed en utenlandsk bank som ikke engang har kontor eller ansatte i verken Narvik eller i landet for øvrig, bli kommunens nye bankforbindelse. Nå har tre banker levert anbud, den ene har ikke lenger kontor eller ansatte i Narvik.
 

Selvsagt er pris viktig, men andre kommuner legger også service, teknisk bistand og såkalt cash management, altså styring av kontantstrømmen til grunn. Noen kommuner har til og med beskrevet at banken som antas plikter å ha fullservice bankfilial lokalisert i kommunen. Slike avtaler dreier seg om mer enn bare pris og bør være noe lokale politikere har en holdning til. Vil de ha det slik?

Næringslivet gir tilbake

Når høsten nå står for tur tar mange lokale lag og foreninger opp aktiviteten igjen. Og igjen blir lokalt næringsliv spurt om å bidra med sponsing i form av kroner og ører eller varer og tjenester. Gjennom sponsing gir næringslivet tilbake, næringslivet stiller opp.

Jo flere oppdrag som vinnes av lokalt næringsliv og jo mer vi handler lokalt jo større er muligheten for å opprettholde attraktive og levende lokalsamfunn med et mangfold av bedrifter og arbeidsplasser.

Kjetil Moe
Daglig leder
Narvikregionen Næringsforening

18.8 2016 16:00